The delightful butterflies of Being Human

I feel proud, courageous, vulnerable, excited, totally clear and so much on the right track .. having closed my old company and opened Being Human! Proud of the new cool website - www.beinghuman.dk Courageous because I, after many explorations, iterations and detours, have removed the unnecessary, kept the essentials and now finally dare to do what I'm [...]

Let kilder i maven

Jeg føler mig stolt, modig, usikker, pisse nervøs, totalt afklaret og så meget på rette vej.. Har lukket mit gamle firma og åbnet Being Human. Stolt over den nye tjekkede hjemmeside - www.beinghuman.dk Modig fordi jeg, efter mange udforskninger, afprøvninger, omveje, har fjernet det unødvendige, beholdt det essentielle og nu endelig tør gøre det jeg [...]